Frågor & svar
Nyheter

Jenny Karlsson 2012-09-02

Just nu jobbar jag som rådgivare/konsult men skulle absolut kunna tänka mig att bli chef i framtiden. Har fått prova på att arbeta i en ledande befattning under mitt år som kårordförande och det var något som jag tyckte var både roligt och utmanande. Jag skulle önska att det fanns möjlighet att delta i vissa av Naturvetarnas aktiviteter för chefer trots att man inte är chef. På så vis skulle man kunna utbyta erfarenheter med befintliga chefer samt få viss chefsutbildning och därmed vara bättre rustad den dag man kliver på ett sådant uppdrag. Vad säger Na om det? /Jenny