Frågor & svar
Nyheter

Pia 2012-08-16

Hej! Jag har varit avdelningschef under en period men pga önskemål om annan geografisk placering återgått till att vara uppdragsledare/handläggare. Arbetet som chef var mycket intressant och utmanande och jag kan absolut tänka mig att vara chef igen. Med rätt stöttning från olika håll är chefskapet till största del positivt. Som chef ställs man inför en del svåra ställningstagande som kan kännas negativa i stunden men som oftast är utvecklande i längden. /Pia