Frågor & svar
Nyheter

Johan 2012-09-20

När jag går till jobbet skulle jag vilja att det kändes meningsfullt, eller åtminstone inte meningslöst. Även om jag har bra arbetskamrater, ett kvalificerat arbete och en bra arbetsmiljö, så känns jobbet tyvärr ganska meningslöst. Jag skulle önska att jag arbetade någon annanstans, men att byta arbete har visat sig mycket svårare än jag trodde.