Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2012-09-20

Tack för kommentarer. Avsikten är att läsarna själva ska svara på frågan. Undersökningen visar vad femtusen svenskar tycker. Det behöver ju inte alls stämma överens med vad ni tycker.