Frågor & svar
Nyheter

Mårten Westberg 2012-09-20

Undersökningen som artikeln handlar om är utförd. Det skedde i våras. Drygt femtusen svenskar svarade på en enkät. Det är resultaten av den enkäten som refereras här. Vill ni se mer så kan ni hämta hem resultaten från http://www.wisegroup.se/wise-happiness/