Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2012-09-21

Viktigast på jobbet är för mig att ha bra arbetskamrater, ett meningsfyllt jobb som motsvarar min kompetens och som är omväxlande samt ger stort utrymme för egna initiativ.