Frågor & svar
Nyheter

Ulrica 2012-09-25

Viktigt är bra arbetskamrater, att vi trivs, respekterar varandra och har ett bra klimat. Känslan att det jag gör är meningsfullt. Stöd från chefer. Lön. I den ordningen också.