Frågor & svar
Nyheter

Christer Wallquist 2012-12-23

Jag cyklar till jobbet och avstår från resor till solen och värmen. Den största skillnaden mellan livsstilen nu och för ca 50 år sedan är att vi reser mer nu. För klimatetets skull tror att vi måste återgå till ett samhälle där bara en i familjen har en inkomst. Tyvärr är det ju så provocerande att vårt ökade välstånd har lett till tiil nuvarande problem.