Frågor & svar
Nyheter

Ingela Dahlin 2013-01-14

Jag blir VÄLDIGT glad av att läsa om alla er som har valt att minska sitt flygande! Om du inte redan har testat dig i Klimatkontot, gör det så får du svart på vitt att utsläppen från flygande är den post i vår konsumtion som står ut mest! Se även beräkningsexempel på Konsumentverkets webb. Eftersom jag sedan lång tid har umgåtts med dylika data har det fallit sig naturligt för mig att sedan 2006 avstå helt från privata flygresor. Jag har dock känt mig väldigt ensam i mitt val att avstå flyg. Forskning visar att vi som medborgare/konsumenter behöver motiveras till miljöinsatser genom att se att andra också bidrar. Det är därför tragiskt att regering/myndigheter och media inte ser det som sin uppgift att tydligare förmedla till oss alla att minskat flygande är den post som mest effektivt påverkar den individuella utsläppsnivån. En samhällsomställning behövs som handlar BÅDE om politik, lagar och styrmedel OCH om att varje individ kan ställa om sitt liv –i samspel . En dialog om flygets klimatpåverkan behövs för att bana väg för införande av effektiva styrmedel. Erfarenheter visar att styrmedel ofta får acceptans efter att de har införts, exempelvis rökning på restaurang. Underteckna gärna uppropet för en svensk flygskatt! Och Lars-Erik, det vore säkert intressant för Naturvetarens läsare att ta del av en artikel om utfallet av denna Månadens fråga - som också blir ett bidrag från Naturvetaren till en utveckling som möjliggör att mänskligheten kan klara tvågradersmålet. Kanske ordna ett seminarium för media i frågan? Allt varmare hälsningar från Ingela Dahlin