Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2012-12-20

Tvågradersmålet är på väg att lösa sig självt. Verkliga data från den verkliga världen tyder på att klimatkänsligheten är liten, så att koldioxidutsläpp leder till lite uppvärmning. De virtuella världar som har skapats i klimatmodellerna är helt olika den verkliga världen. Det mesta av uppvärmningen i modellerna kommer inte från utsläpp av växthusgaser, utan från antagna, förstärkande återkopplingar från vattenånga och moln. Mätningar visar att dessa återkopplingar knappast finns i verkligheten. Snarare kan dämpande återkopplingar dominera. Därmed är vi nere på att en fördubbling av koldioxidhalten ger en uppvärmning på 0,5-1,5 grader. Det är betydligt lägre än IPCC:s intervall på 2-4,5 grader. Med en så låg klimatkänslighet är det inte så konstigt att den globala uppvärmningen har tagit en paus på minst 12 år, trots att koldioxidutsläppen bara ökar.