Frågor & svar
Nyheter

Marie 2012-12-19

Cyklar, åker buss och till nöds etanolbil. Har dragit ned på kött lite grann. Ett tips: På www.kiva.org lånar jag ut mikrolån för solcellslampor, biogasanläggningar, isolering av hus med mera som minskar klimatutsläppen på andra håll i världen.