Frågor & svar
Nyheter

Staffan 2012-12-22

@ Lars K och Jan L: Från http://www.skepticalscience.com: "While there are uncertainties with climate models, they successfully reproduce the past and have made predictions that have been subsequently confirmed by observations." Detta är en extremt kort sammanfattning av de vetenskapliga resultaten i frågan. Vad stöder er uppfattning? Läs gärna mer på http://www.skepticalscience.com För egen del försöker jag spara på precis allt precis hela tiden eftersom jag menar att ett hållbart samhälle handlar om jordens totala resurser, inte bara energi eller CO2. Jag är dock pessimistisk i frågan om vi lyckas vända utvecklingen. Någon räknade ut att vi endast får släppa ut 1 ton CO2-ekv. per person och år (om jag minns rätt) och projektet "One Tonne Life" gav en familj ALLT tekniskt stöd vårt samhälle kan bidra med för att nå detta mål, de lyckades inte. Läs mer på http://onetonnelife.se/ Jag menar att samhällsomställningen inte handlar om politik, lagar och regler, den handlar om att VARJE individ måste ställa om sitt liv radikalt. Om drivkraften för detta kommer från personlig insikt eller "ovanifrån" med lagar etc. spelar ingen roll, förutom ur tidsperspektiv möjligen, men vilket som går snabbast vet jag inte. Inte så välformulerat här, jag hoppas ni förstår vad jag menar. God Jul! /Staffan