Frågor & svar
Nyheter

G-M 2012-05-29

Ja, det gör jag men vi får inte skriva upp övertid enligt chefen. Arbetet ska utföras och då ska vi lägga in det som flextid, taket för flexen har dock överskridits för länge sedan. Dold övertid med andra ord! Att neka är inget alternativ eftersom det inte accepteras.