Frågor & svar
Nyheter

Malin Larsson 2012-12-21

Uttalandet från professorn är anmärkningsvärt, både för att det är otroligt dumt och för att det är helt felaktigt och ovetenskapligt. En professor som uttalar sig på det viset hör inte hemma inom naturvetenskaplig forskning överhuvudtaget, eftersom han visar att han inte kan fokusera på abstrakt tänkande utan låter sig domineras av fördomar och - vem vet? - kanske även av sina hormoner. ;-)