Frågor & svar
Nyheter

Årets geolog 2014 gör Östersjön friskare

Daniel Conley, professor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, har utsetts till Årets Geolog 2014 av Geosektionen inom Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Priset på 25 000 kronor får han för sitt hängivna arbete med att förhindra övergödning av sjöar och kustnära marina ekosystem, däribland Östersjön, samt för sin medverkan till utveckling av strategier för att skydda den marina miljön. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sjuttonde gången.

Med studier av sjöar och kustnära ekosystem i bland annat Europa och USA i bagaget har han tillämpat de kunskaperna på Östersjön. Han har kämpat emot quick fix-lösningar, som att pumpa ner syre i döda havsbottnar eller att tillsätta kemikalier för att binda fosfor.

Med kunskap om hur de marina systemen fungerar har han stått fast vid sin vetenskapliga övertygelse om att dagens tillstånd för Östersjön har sin källa i människans överutnyttjande av havet. Hans recept för att rädda Östersjön är att minska tillförseln av näringsämnen, som orsakar övergödning.

Daniel Conley är aktiv i den allmänna debatten och påverkar politiker för att få dem att fatta de rätta besluten för Östersjöns framtid. En framgång var att länderna kring Östersjön i oktober 2013 kom överens om en aktionsplan för att minska utsläppen av kväve och fosfor från land och atmosfär.

Dessutom är Daniel Conley, med rötter i Florida, en inspiratör för unga forskare som tar stafettpinnen vidare mot målet att göra Östersjön friskare.

Priset delas ut vid en ceremoni på konferensen GeoArena på Konsert & Kongress i Uppsala den 15 oktober, kl 15.15. Då håller Daniel Conley även en kort presentation av sitt arbete. Firandet fortsätter därefter med en längre föreläsning på SGU i Uppsala, följt av sedvanlig middag.

Palle Liljebäck

chefredaktör