Frågor & svar
Nyheter

Hemmen som hjälper oss att leva ett mer hållbart liv

”Det smarta hemmet” har vi alla hört talas om. Det är nu dags för den tredje generationen smarta hem, ett hem som ska hjälpa dem boende att leva ett mer hållbart liv.

Publicerad: Uppdaterad:

Förutom att det färdiga huset ska vara energisnålt (så kallade passiv eller plushus) är det viktigt att även vara resurssnål på vägen. Byggmaterialet ska helt enkelt också vara tillverkad på ett hållbart sätt och ska kunna återvinnas. Nästa steg är upplevelsen i hemmet och människans påverkan i hemmiljön. Just nu pågår ett antal samarbetsprojekt i Göteborg för att bygga och prova den tredje generationens smarta hem. Dessa ska hjälpa de boende att leva mer hållbart samtidigt som det blir komfortabelt.

Greg Morrison, professor vid avdelningen vatten miljö teknik vid Chalmers, berättar om ett antal projekt och idéer som kommer att ingå i HSBs satsning Living Lab.

Bättre akustik

En bättre akustisk hemmiljö gör det möjligt att skapa olika rum i rummet så att fler människor kan vistas på en mindre yta utan att störa varandra. På så sätt blir det möjligt att reducera boende- eller kontorsyta och därmed minska klimatpåverkan.

E-quarium

Sensorer i hemmet mäter koldioxid, luftfuktighet, temperatur och rörelse. Mätningarna kopplas upp mot ett visualiseringssystem – ett virtuellt akvarium med en fisk. Hemmiljön påverkar fisken eller växterna i vattnet, till exempel är fisken mindre pigg när koldioxidhalten i hemmet är för hög. Fisken kan då ge tips i form av en pratbubbla.

– Just sådana system gör de boende medvetna om vad de gör i hemmet och hur de kan förändra sina vanor för att både leva ett mer hållbart liv och må bättre i sina hem, kommenterar Greg Morrison.

Konsumtion och återvinning

Med hjälp av inskanning av sträckkoder kan man följa vilka varor som kommer in i hemmet och vilka som lämnar i form av sopor. Även återvinningen ska förenklas.

– Här är det viktigt med komfort för att de boende ska kunna sortera bättre. Det ska vara mer ett hjälpmedel än ett pekfinger.

Tvättstugan

Under en två dagars hackathon (ordet kommer från ”hacka” och ”marathon”) samlades olika experter, bland annat studenter från Royal College of Art i London, studenter från Chalmers, arkitekter och experter från NASA, för att utveckla framtidens tvättrum ur ett teknisk och socialt perspektiv. Även arga lappar togs med i funderingarna.

– Jag kan inte avslöja för mycket än men det handlar såklart om vatten och energi. En del diskussioner handlade om när man egentligen måste tvätta sina kläder och om det går att istället använda sig av så kallade ”refreshing closets”. Vi kommer att testa en del av dessa idéer i Living Lab.

Det som skiljer Living Lab mot andra satsningar av smarta hem är att studenter kommer att bo i dessa hem. De boende provar och påverkar den nya tekniken.

– Det handlar om en verklig miljö på en större skala än tidigare experiment. Man kan kalla det för utveckling av beteendedriven teknik, påpekar Greg Morrison.

Fakta Living Lab:

I HSB Living Lab ska studenter testa produkter, material och sätt att bo. Byggnaden kommer att placeras inne på Chalmers campusområde i Göteborg och stå klar 2015. Utvecklingen sker i nära samarbete med bland annat Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park och Akademiska hus. Resultaten kommer att användas för att utveckla framtidens boende.

Av Natalie von der Lehr