Frågor & svar
Nyheter

Ebba gör Södertälje klimatsmart

Förnybara drivmedel, energieffektivisering och närproducerad mat ska bidra till att göra Södertälje kommun fossilfritt 2020. Miljöstrategen Ebba Jordelius har en nyckelroll i den omställningen.

Publicerad: Uppdaterad:

Södertälje har höga klimatmål. Som klimatkommun har man satt ribban betydligt högre än EU och Sverige.

– Vi är i full gång med att fasa ut det fossila bränslet i den egna organisationen, och då främst i fordon och bostäder, säger miljöstrategen Ebba Jordelius.

Att spara energi är en viktig del i klimatarbetet.

Så ekonomi och ekologi går hand i hand?

– Ja det kan man säga. Miljö- och klimatfrågan handlar mycket om att hushålla med resurser och spara kostnader och utsläpp. I det ligger att minska matsvinnet, välja ekologiskt och närproducerat. Nästan hälften av kommunens livsmedel är ekologiska. Ännu en pusselbit är att få in mer vegetariskt på matsedeln och mindre kött, men med hög kvalitet.

Hållbara resor

Kommunen jobbar för att få fler att cykla, gå och att resa kollektivt.

– Transporterna är den stora utmaningen. Tillgången på biodiesel för tyngre transporter är begränsad, men är på uppgång. Det finns flera biogasstationer i kommunen och vi arbetar med att styra till elfordon och elinfrastruktur.

Med viss stolthet berättar Ebba Jordelius att kommunens kraftvärmeverk drivs med cirka 97 procent förnybar energi.

– Avsikten att även torven ska fasas ut. De tre procenten på toppen är olja som sätts in när det är riktigt kallt på vintern.

För ungefär tio år sedan införde Södertälje den gröna påsen, som gjorde det möjligt för invånarna att sortera sitt organiska avfall. Eftre rötning kan biogas och gödsel utvinnas.

Dagvatten att hantera

Kommunen jobbar också med att kartlägga risker vid ett förändrat klimat.

– Det mest reella hotet är översvämningar som en följd av skyfall med stora mängder dagvatten som måste tas om hand.

Vilken är din roll i klimatarbetet?

– Att vara drivande och få igång processer och skapa delaktighet. Jag och mina kollegor stakar ut riktlinjerna och tar fram underlag för politiska beslut. Just nu följer vi upp miljöarbetet med ett miljöbokslut.

Vad är utmaningen i jobbet?

– Att vara kreativ, dra igång saker och få med människor i arbetet. Jag vill få andra att växa och vara bärare av miljöfrågan. Det är intellektuellt stimulerande med mycket att sätta sig in i och förstå.

 

Ebba Jordelius

Jobb: Miljöstrateg i Södertälje kommun.

Utbildning: Naturvetare, inriktning biologi.

Bäst med jobbet: Allt positivt som sker här. Vi jobbar med viktiga framtidsfrågor, som handlar om vår överlevnad på jorden.

Gör i sommar: Målar och tar del av natur- och kulturupplevelser på Gotland och i Danmark.

Palle Liljebäck

chefredaktör