Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2014-06-24

Det är ingen tvekan om att klimatförändringar har pågått i nästan fyra miljarder år och att det inte är något speciellt med de senaste 200 årens klimatförändringar. Det är heller ingen tvekan om att Tuvalu INTE är hotat av stigande hav. Tuvalu består nämligen av korallöar och redan Charles Darwin påpekade att sådana följer med i havsytans svängningar. När havsytan stiger, bygger koralldjuren uppåt. När havsytan sjunker, flyttar koralldjuren nedåt till tidigare övergivna delar av revet. Hotet mot Tuvalu är i stället en befolkning som redan är större än vad korallöarna förmår försörja och som dessutom ökar snabbt.