Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Hur löser jag konflikten på jobbet?

Vi har problem i den personalgrupp som jag är ansvarig för. Motsättningar mellan några personer kvarstår trots samtal och försök till konfliktlösning. Jag har lyft frågan med min chef men får inget gehör. Han säger att problemet är mitt. Vi har ingen skyddsorganisation på arbetsplatsen, däremot finns ett skyddsombud.

Publicerad: Uppdaterad:

Du tar upp en fråga som tyvärr inte är helt ovanlig. Konflikter tenderar att eskalera och kan äventyra hela verksamheten. Därför det finns all anledning att ta problemen på allvar. Som chef har du oftast ett delegerat arbetsmiljöansvar, vilket innebär att ansvaret vilar på dina axlar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.

Om du har gjort vad som står i din makt kan det vara läge att ta hjälp av experter. De kan utreda arbetsmiljöproblemen och därefter ge konkreta råd för hur problemen kan lösas.  Företagshälsovården har normalt sådan kompetens. Det finns även andra konsulter som kan göra detta arbete, men det kostar en slant.

Mitt råd är att du tar upp frågan med din chef tillsammans med skyddsombudet för att få stöd och visa allvaret i frågan. Ge en bild av problemet och föreslå lösningar. Visa också vad förslaget kostar arbetsgivaren. Lyft gärna fram att förhållanden i den sociala arbetsmiljön som till exempel konflikter kan stjäla tid och uppmärksamhet. Det är viktigt att hänsyn till detta när man utformar arbetet och arbetsplatsen. Se till att det finns justerade minnesanteckningar från mötet.

Utan att frånsäga dig arbetsmiljöansvaret kan du på detta sätt skapa förståelse för ett gemensamt ansvar och att lösa problemen i din arbetsgrupp.