Frågor & svar
Nyheter

Christer Wallquist 2016-01-17

CW 2016-01-017 Vi får inte glömma att olika sockerarter tillhör våra viktigaste energikällor. Även stärkelsen i brödet vi äter omvandlas till sockerarter i kroppen. Vår kropp är alltså inställd på att förbränna socker. Detta biologiska faktum kan vi knap-past ändra på. (I så fall skulle diabe-tiker inte behöva insulin). Det är ett större problem att en del både äter för mycket och rör sig för lite.