Frågor & svar
Nyheter

Daniel Jansson 2016-02-10

Jag vill gärna komma med synpunkter på Christer Wallquists kommentar. Christer skriver att "sockerarter tillhör våra viktigaste energikällor". Man skulle möjligtvis kunna argumentera att socker är viktigt i det avseende att de flesta väljer att följa en kolhydratsbaserad kost - men man skall ha klart för sig att socker (kolhydrater) INTE är ett livsviktigt näringsämne som kroppen behöver för att överleva. Fett och protein är det, men inte kolhydrater. Alla former av kolhydrater omvandlas till blodsocker, det är korrekt. Men att det skulle vara ett biologiskt faktum att kroppen är inställd på att bränna socker är lite vilseledande. Det mer korrekt att säga att kroppen klarar av att förbränna socker ifall man äter det. Men på en kost utan kolhydrater klarar sig kroppen minst lika bra (genom energi från ketonkroppar). Guess what - diabetiker som inte äter kolhydrater kan i flesta fall avsevärt minska mängden injecerat insulin och i många fall helt klara sig utan insulin. Och vem vill ta sprutor varje gång man äter? Bättre strunta i kolhydraterna - det är ju trots allt en stor bidragande orsak till varför man får diabetes i första taget..