Frågor & svar
Nyheter

MHu 2016-01-15

Livsmedelsföretagens svar på frågan är ju inte alls är nåt att hänga i julgranen... Att det finns "flera frågetecken kopplade till punktskatter på livsmedel" samt att "det är ett trubbigt, i vissa fall rent av kontraproduktivt, verktyg" säger ju ingenting. Det billiga priset på skräpmat jämfört med bättre mat är absolut en anledning till att användningen har ökat så mycket! Inför därför sockerskatt och dra ner momsen på frukt och grönt!