Frågor & svar
Nyheter

Pi 2016-01-15

En anställd vid Livsmedelsföretagen känns inte trovärdig i den här frågan, företag kan förväntas motsätta sig alla regleringar och interventioner i dess verksamhet. Fanns ingen annan oberoende forskare att tillgå som kunde propagera emot sockerskatt? Om inte, så ligger det klart närmast att från denna "duell" dra slutsatsen att sockerskatt bör införas. /Pi Högberg, nutritionist