Frågor & svar
Nyheter

Den (o)fullständige ledarens bästa tips

Hur ska en vanlig människa med sina fel och brister kunna bli en bra ledare? Ungefär så tänkte den erfarne chefen Kelly Odell när han bestämde sig för att skriva en bok om ledarskap.

Publicerad: Uppdaterad:

Alla som vill bli bättre ledare kan också bli det. Det hoppfulla budskapet predikar Kelly Odell, ledarskapskonsulten och författare till boken Mänskligt ledarskap, som han pratade om för chefer på Naturvetarnas Leadership Friday.

Att han är präst i botten avspeglar sig i bokens undertitel. Men hans tio budord är inga påbud, utan mer tankar kring ledarskap

– Våra värderingar och relationer, liksom hur vi ser på andra människor är avgörande för vår framgång som ledare.

Press och stress

Kelly Odell lutar sig mot en lång karriär som ledare och chef på bland annat Volvo personbilar och Telia Mobile. Han har också en examen från Handels i Stockholm.

– Ju mer jag lärde mig om ledarskap desto mer missnöjd blev jag med min egen prestation. Jag hade fel förväntningar efter att ha läst böcker om ledarskap. De utgår som regel från bästa läge när allt fungerar. Verkligheten är annorlunda, med press, stress och dåliga dagar.

Hans bok tar avstamp i riktiga människor som inte alltid beter sig perfekt. Så han ställde frågan:

– Hur ska jag, en vanlig människa, med mina fel och brister kunna bli en bra ledare. Lösningen kanske ligger i att utveckla ett ledarskap som tar avstamp i att ledare har svårt att leva upp till förväntningarna om ledarens fullkomlighet.

Förstå sin roll

Lite för att ta ner ledaren från sin piedestal klargör han att medarbetarna skapar merparten av nytta.

– Chefen är bara en mänsklig resurs som arbetar och skapar nytta som alla andra. En dålig chef kan däremot förhindra många medarbetare från att kunna eller vilja utföra sitt arbete.

Därför menar han att det är så viktigt att chefen förstår sin roll att utveckla medarbetarna och få dem att nå resultat. Men det finns inget recept till framgång. Det gäller att hitta sin egen ledarstil.

Han strör metaforer och små ordspråk omkring sig, som den här: "Följer du receptet på pannkaka får du alltid en pannkaka, om du tror att du kan följa ett recept på lyckat ledarskap blir det också pannkaka."

Därför ska hans tio budord ses som en vägledning till att lyckas som chef.

 

Tio tankar om ledarskap

1. Var ödmjuk. Som chef är du också medarbetare.

Som chef är man varken sämre eller bättre än andra människor. Studier visar att chefer möjligen är mer emotionella och sociala. Ha en nyanserad uppfattning om dina styrkor och svagheter. Be om feedback på ditt eget beteende. Skaffa en mentor som du vågar vara öppen med.

2. Våga delegera.

Kom ihåg att du är chef för att leda andra. Inte för att du själv har alla svaren. Ofta är det lättare att vara chef för en verksamhet som man själv inte är expert på. Då lägger man sig inte i detaljer och rollerna blir mer renodlade. Som ledare är du bollplank men inte den som löser problemet. Låt medarbetaren ta ansvar för sitt arbete och lär dig att vara tyst lite oftare.

3. Behåll din frihet

Det handlar om integritet, där du kan stå för och gilla det du gör. Sök dig någon annanstans om du inte har passion för jobbet. Hamna aldrig i en ekonomisk situation där du inte har råd att hoppa av. Ha därför alltid lite sparade pengar och se till att du har ett anställningsavtal som reglerar uppsägningstid och avgångsvederlag.

4. Lär dig hantera risker

Att vara chef innebär att ta risker, i alla fall om man vill nå utveckling och resultat. Men många är rädda för att misslyckas och kanske få sparken. Men det får inte vara det värsta som kan hända. Ofta kan det vara tvärtom och leda till en ny karriär. Skapa en kultur där man tar kalkylerade risker och se till att lära av misslyckanden.

5. Leverera verkliga resultat

Oroa dig inte för organisationens policy och kultur. I det långa loppet är resultatet som räknas. Ibland kan det bli viktigare för en grupp individer att behålla makten än att utveckla verksamheten. Som ledare måste man hela tiden kunna kommunicera mål och syfte, så att medarbetarna vet hur de själva ska kunna bidra. Lägg fokus på att skapa nytta.

6. Inspirera andra

Om du inte brinner för det du gör se till att göra det utvecklande och stimulerande. Då blir du också bra som ledare. Det räcker inte att gilla läget. Är du själv motiverad är det lättare att inspirera andra att hitta sin inre motivation. Investera tid och pengar i medarbetarnas kompetens, öka deras självbestämmande och skapa delaktighet.

7. Basera beslut på fakta

Intuition är bättre än ingen information alls, men fakta är alltid bäst. Tänk vilket kaos det skulle bli om var och en skulle förlita sig på sin magkänsla istället för fakta. Fatta beslut på analyser och faktaunderlag. Om inte det går se till att underlagen kommer från den som är mest kompetent på området.

8. Säg vad du tycker

Skapa ett klimat där medarbetarna vågar vara uppriktiga och säga vad de tycker. Tala om när något går fel i verksamheten och stå för det. Att komma med det i efterhand är en dålig strategi. En chef som lyckas skapa högt i tak frågar ärligt vad medarbetarna tycker och låter dem också få tala om det.

9. Stötta dina medarbetare

Dina medarbetare väljer att jobba med dig av egen fri vilja. Ta upp frågan med dem och prata om varför de valde sina jobb. Det kan ge dig insikter om deras drivkrafter. Var tydlig med mål och fundera på varför medarbetarna ska ställa upp på dem

10. Gå från chef till ledare

Kom ihåg att det var arbetsgivaren som valde dig som chef. Men att det är medarbetarna som bestämmer om du är deras ledare. Istället för att kräva acceptans för ditt chefskap ska du vinna förtroende och respekt. Fundera på vilken kultur du vill bidra till att skapa och vilket arv du vill lämna efter dig när du lämnar.

 

Vad tar du med dig från seminariet?

Magnus Berglund, linjechef och läkemedelsforskare på Sobi AB

– Som relativt ny chef är jag i lärandefasen och håller på att forma min egen ledarstil. Utmaningen för mig är att skapa utrymme för mina medarbetare, lyssna och coacha dem. Eftersom jag också jobbar operativt kan jag verksamheten väl.

Vad gillar du Leadership Friday?

– Tyvärr kom jag lite sent och missade minglet. Ändå en lyckad premiär och jag lär komma tillbaka.

 

Malin Fredriksson, livsmedelskemist och tidigare kvalitetschef på Coca Cola

– Bra att vända på frågeställningarna och våga vara öppen och ärlig med det obekväma. Lika viktigt är det att känna efter vad man brinner för. Ännu en insikt är att ledarskapet kan användas i andra sammanhang, det kan till och med vara en fördel att inte kunna verksamheten.

Vad gillar du Leadership Friday?

– Inspirerande! En chans att nätverka och få nya idéer. Uppskattar också konceptet med en timmes föreläsning tidigt på dagen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera