Frågor & svar
Nyheter

Lööv 2016-02-19

Hälsoundersökningar kan vara bra verktyg om det görs frekvent för att få reda på personens välmående. Detta är både kostsamt och tidskrävande. Det jag tror på mer är av arbeta förebyggande genom fysisk aktivitet. Det vill säga träning i någon form, eftersom träning medför bättre imunförsvar, mindre kortisol, bättre sömn med mera. Det vore intressant om man kunde jämföra studier som handlar hälsostudier och träning, som jämförs dessa för att få reda på vilket som är den mest långsiktiga verktyget för individen.