Frågor & svar
Nyheter

Albert 2016-02-18

Jag har inte riktigt den ekonomin som klarar ens en dags sjukfrånvaro (även om det kanske inte märks utåt) men jag försöker lösa det med flex och semesterdagar istället. Sedan så har jag "lyckligtvis" lämnat småbarnsåren bakom mig så jag är inte sjuk så ofta som förr men på den tiden hände det nog att jag fick gå till jobbet endå. Har man också jobbat på diverse andra arbetsplatser så märker man också olika attityder till sjukfrånvaro. På en del räcker det med en nysning för att chefen ängsligt undrar om du inte ska gå hem medans på andra så ska man i princip hålla huvudet under armen i ett bandage för att det ska vara giltig sjukfrånvaro. Fast det sista gäller nog främst mansdominerade arbetsplatser med mycket macho attityd. Förövrigt anser jag att man bör ta bort karensdagen vilket en del företag faktiskt gjort genom privata initiativ, en bra lösning på problemet med "sjuknärvaro".