Frågor & svar
Nyheter

Fisken 2016-02-18

Går till jobbet med lindriga förkylningar, migrän och liknande. Stannar hemma när jag inte orkar ta mig till jobbet. Skulle dock stanna hemma två dagar extra vid kräksjuka men verkar vara immun mot den. Huvudorsaken är den höga kostnaden för karensdagen och följande dagars avdrag, blir minst 2000 kr för två dagar. Man borde ha ett antal betalda karensdagar/sjukdagar per år som täcker den genomsnittliga sjuktiden. Har totalt 9 sjukdagar under 19 år på samma jobb men mångdubbelt fler sjuknärvarodagar.