Frågor & svar
Nyheter

Ylva 2016-02-18

Har inte råd att stanna hemma för förkylning. Förlorar nästan 2000 för bara ett par dagar. Då måre jag ha feber för att stanna hemma. Hade karensdagen försvunnit hade läget varit annorlunda. Då hade jag inte förlorat lika mycket.