Frågor & svar
Nyheter

Oro för att få sparken går att förebygga

Höga prestationskrav och snabba förändringar i arbetslivet gör att många känner rädsla för att förlora jobbet, visar ny forskning. Både arbetsgivaren och den anställde kan göra saker som ökar tryggheten.

Publicerad: Uppdaterad:

Lena Låstad, doktor i psykologi vid Stockholms universitet, visar i sin avhandling att upplevelsen av otrygghet kan få konsekvenser.

– Trivseln blir sämre, inte bara hos enstaka individer, utan för hela gruppen, särskilt om flera känner samma oro. Det får effekter på hälsan och att medarbetare letar andra jobb.

Hon förklarar att tillhörigheten och lojaliteten med den egna arbetsgivaren sätts på prov när oro för uppsägningar sprider sig i organisationen.

– Man kan tänka sig att det påverkar viljan att samarbeta, som kan handla om att man tjuvhåller på information eller att man ser kollegorna som konkurrenter, spekulerar Lena Låstad.

Jobbet flyttar

Den nya flexibla arbetsmarknaden, där verksamheter kan knoppas av och läggas ut på bemanningsföretag, är en källa till otrygghet. Men även att verksamheten flyttar eller lägger ner.

– Rädslan kan också handla om att man blir fråntagen sina arbetsuppgifter och inte får den karriärutveckling som man önskar.

Det kan ge upphov till skadlig stress. Och det verkar som själva oron är stressande.

– Studier visar att det kan vara mer stressande att vara rädd för att få sparken än när uppsägningen är ett faktum. Det är lättare att leva med visshet än att inte veta.

Informera i tid

Arbetsgivaren kan motverka oron genom ganska enkla insatser.

– Kommunikation och öppen dialog är nyckeln. Se till att informera i tid innan det uppstår rykten. Involvera medarbetarna i hur organisationen ska jobba. Det kan ske både på individnivå och via facket.

Ett sätt att fånga upp oro är att ta upp frågan i medarbetarsamtal och i medarbetarundersökningar.

– Diskutera frågor om delaktighet, kommunikation och annat som rör organisationen. Det bringar klarhet och minskar upplevelsen av oro.

Se över ditt cv

Vad kan man göra som anställd?

– Ha ett aktivt förhållningssätt. Se över ditt cv och håll dig attraktiv på arbetsmarknaden. I det ligger att utveckla sin kompetens och vårda sina nätverk. Det kan också vara idé att bättra på sin personliga profil på Linkedin, säger Lena Låstad.

I sin forskning har hon genomfört tre olika studier och låtit anställda svara på enkäter. Hon har också samarbetat med en forskningsgrupp i Belgien som har kommit fram till liknande resultat.

Enligt en undersökning från ILO, International labour organization, upplever 15 procent av alla anställda oro för att förlora jobbet.

Naturvetarna stöttar dig

Rusta dig och utvecklas i din karriär genom att ta del av Naturvetarnas karriärservice. Vi erbjuder karriärrådgivning som bygger på vår kunskap om naturvetares arbetsmarknad, kompetens och karriärmöjligheter.

Vi erbjuder bland annat:

- Personlig karriärrådgivning

- Karriärprofilanalys

- CV-, LinkedIn- och intervjucoachning

- Seminarier och workshops

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera