Frågor & svar
Nyheter

Vad är flexpension för dig som är anställd i ett privat företag?

Frågan om flexpension är på högkant i årets avtalsrörelse. Flexpension är en extra avsättning till din pension och innebär också en möjlighet att trappa ner i tid i slutet av yrkeslivet.

Publicerad: Uppdaterad:

Inom industrisektorn finns redan flexpension. I avtalsrörelsen 2013 blev parterna där överens om en extra avsättning motsvarande 0,5 % av den gemensamma lönesumman till flexpension. Inför årets avtalsrörelse yrkar Saco-förbunden på en höjning av den extra avsättningen till 2 %.

Inom tjänstesektorn, branscher inom tjänstesektorn och arbetsgivarförbundet Almega, finns inte motsvarande avsättning till flexpension. För att det inte ska bli för stora skillnader i vilken pension man har möjlighet att tjäna ihop måste vi hitta lösningar som gör det möjligt för anställda i tjänstesektorn att få ihop motsvarande pensionsbelopp som man får som industrianställd. Det är viktigt att akademiker kan röra sig över hela arbetsmarknaden utan att få sämre förutsättningar till en bra pension. De allra flesta är överens om att den totala avsättningen till pension dessutom är för låg för att klara vettiga nivåer för framtidens pensionärer.

Den andra aktuella frågan är möjligheten till flexibilitet i när och hur man går i pension. Hur man löser dessa båda frågor för den enskilde medlemmen finns det däremot olika åsikter om. Vår erfarenhet är att medlemmarna har olika tankar om hur och när de vill gå i pension. Naturvetarna förespråkar därför en lösning som bygger på att medlemmen själv får välja om man vill avstå lön mot en högre avsättning till pensionen och när man ska börja ta ut sin pension. Allra helst vill vi ha en lösning med extra avsättning inom ramen för det gemensamma pensionsavtalet ITP. I nuläget förs diskussioner om flexpension i förhandlingarna om löner och villkor inom de olika branschavtalen.

Mer information om hur förhandlingarna fortlöper kommer närvi vet mer.

Kommentarer

Kommentera