Frågor & svar
Nyheter
Linda Larsson är ordförande för Saco-S-föreningen på länsstyreslen på Gotland. Som agronom är hon projektledare för Greppa Näringen på ön.

Almedalen: Linda drivs av att förbättra

Ett avtal som visar vägen, skriver Arbetsgivarverket och Saco-S i inbjudan till ett seminarium om det löneavtal som tillämpas inom staten. Men det finns saker att förbättra, som att lönespridningen kan öka.

Publicerad:

I vimlet i Almedalen möter jag Linda Larsson. Hon släntrar ut från ett seminarium, som Saco-S och Arbetsgivarverket arrangerar ihop.

- Det var jättebra och visar att parterna inom staten är överens om hur avtalet ska fungera. Jag gillar upplägget med ett tillsvidareavtal som utvärderas vartannat år.

Linda Larsson är sedan ett och halvt år ordförande för den lokala Saco-S-föreningen på länsstyrelsen på Gotland.

Vad kom fram på seminariet?

- Det finns saker att förbättra, som att lönespridningen kan bli större och att lönesättande chefer i högre grad använder lönen som ett verktyg för att styra verksamheten och nå resultat.

Ytterligare ett önskemål är att dialogen mellan chef och medarbetare kan bli mer frekvent.

- Det räcker inte att träffas två gånger per år när lönen ska sättas och vid utvecklingssamtalet. Större delaktighet och kontinuerliga samtal i vardagen skulle verksamheten må bra av.

I grunden tycker hon ändå att avtalet fungerar bra och att det finns möjligheter för medarbetarna att påverka sin egen lön, även om det är bit kvar att gå. Goda prestationer och större ansvar ska speglas i lönekuvertet.

- Sedan vet vi att det inte alltid är så lätt att differentiera lönerna i ett läge där många gör goda insatser. Det är upp till varje chef att våga lägga mer på några individer.

Möjligheten att prioritera vissa grupper ser hon som en fördel.

- Det finns en pott pengar för att göra strategiska satsningar på vissa områden.

Varför valde du att engagera dig fackligt?

- Jag ser saker som kan förbättras, det gäller bland annat samverkan och hur dialogen ska fungera mellan chef och medarbetare. Sedan är det jätteroligt att kunna påverka vår arbetssituation och hur löneprocessen ska gå till.

Vad jobbar du med till vardags?

- Jag är projektledare för Greppa Näringen som sker i samarbete med LRF och Jordbruksverket. Syftet är att minska läckaget av övergödande ämnen, som fosfor och kväve Tanken är också att minska utsläppen av kemiska bekämpningsmedel, liksom att minska lantbrukets negativa klimatpåverkan.

- Det fina är att miljönytta och bondenytta ofta går hand i hand, säger agronomen som verkligen trivs med alla seminarier som erbjuds på hemmaplan.

Hennes arbetsgivare har en generös inställning till Almedalen och låter personalen ta del av det enorma utbudet av kunskap, kompetens och nätverkande.

Palle Liljebäck

chefredaktör