Frågor & svar
Nyheter
Kollektivavtalets arbetsskadeförsäkring gav Anna-Lena Nordén kompensation när olyckan var framme.Foto: Lars-Erik Liljebäck

Anna-Lena kom tillbaka efter arbetsskadan

Tack vare bästa stödet från facket och en arbetsgivare som trodde på henne jobbar Anna-Lena Nordén heltid i dag. Hon är inte helt återställd från arbetsskadan, men känner sina begränsningar och kan säga nej.

Publicerad:

Det har gått femton år sedan Anna-Lena Nordéns liv förändrades på bara några sekunder. Hon var på väg hem från jobbet och skulle hämta barn på dagis. Vid ett obevakat övergångsställe blev hon påkörd av en omkörande bil som var skymd bakom en annan bil.
– Det enda jag minns från olyckan är smärtan i höften och att någon skrek ”akta”. Ambulansen kom och jag hörde röster som sa: ”Hon slutar andas”.

Lära om saker

När hon vaknade upp på sjukhuset kunde läkarna konstatera att de kroppsliga skadorna skulle läka någorlunda snabbt. Omfattningen på de neurologiska skadorna skulle visa sig de närmaste åren.

– De delar av hjärnan som blev skadade krävde längre tid för läkning och rehabilitering. Under ungefär ett och ett halvt år ägnade hon sig på heltid med det.

Den tidiga rehabiliteringsfasen var inriktad på att lära om många saker, som att skriva.

– Sedan gällde det att själv acceptera de neurologiska handikappen som kvarstod, och de förändringar som jag var tvungen att göra i mitt liv för att få min vardag att fungera.

När olyckan hände jobbade Anna-Lena Nordén på ett konsultföretag, som inte hade kollektivavtal.

– Lyckligtvis var jag med i facket och fick den bästa hjälpen därifrån. Utan det stödet och den uppmuntran jag fick från min ombudsman hade jag inte varit där jag är idag.

AFA täcker upp

Hon kände att hon inte hade kraften att gå tillbaka till konsultföretaget, utan de kom överens om att anställningen skulle upphöra.

I det akuta läget blev Försäkringskassan inkopplad och hon fick ersättning för inkomstbortfall upp till taket. Skadorna hon ådrog sig i trafikolyckan blev klassade som arbetsskada.

– I normalfallet går AFA försäkring, som ingår i kollektivavtalet, in och täcker upp för inkomstbortfall över Försäkringskassans tak.

Klarade halvtid

Helst av allt ville hon komma tillbaka till arbete så fort som möjligt. En neurologisk bedömning visade att hon skulle klara att jobba halvtid.

– Det var då jag kom i kontakt med Agrifack, som några år senare gick in i Naturvetarna, och blev erbjuden en anställning med lönebidrag från Försäkringskassan.

Som affärsjurist i botten var hon väl kvalificerad för tjänsten som ombudsman.

– Jag fick en omstart och är så tacksam för att Naturvetarna vågade tro på mig och såg bortom mitt handikapp.

Hur mår du i dag?
– Mitt neurologiska handikapp är en naturlig del i min vardag. Men som många andra som lever med ett handikapp som inte syns är det svårare att skapa en förståelse. Därför är det viktigt att våga berätta om sitt handikapp och vara tydlig i vilka verktyg jag behöver i min vardag för att den skall fungera.

Drog ner tempot

Hon kan till exempel inte vara lika spontan som tidigare, då hon inte har den orkan som kan då krävs.

– Jag måste aktivt välja och prioritera för att klara mina roller som ombudsman, mamma och mig själv. Jag vet mina begränsningar och har ingen överväxel. Rutiner i vardagen hjälper mig och att det finns en acceptans för att jag inte alltid orkar.

Hon har lärt sig att säga nej när hon känner att orken tryter. Går hon över gränsen hamnar hon i ett tillstånd som liknar utbrändhet.

Luft i schemat

I dag jobbar hon heltid som ombudsman med ansvar för pensioner, utlandsfrågor och arbetsmiljö på Naturvetarna.

– Jag måste förbereda mig ordentligt inför en förhandling och behöver luft i schemat för att klara brandkårsutryckningar.

Fysisk aktivitet och sjukgymnastik är nödvändigt för att klara vardagen. Det gör också att hon håller följdskador på avstånd och kommer att kunna fungera normalt under längre tid.

– Ett tips är att alltid anmäla en arbetsskada till både Försäkringskassan och AFA Försäkring. Problemen kan uppstå senare och då är det bra att en anmälan gjordes när skadan uppstod.

Ditt skydd vid skada på jobbet

Alla som arbetar omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som regleras av Försäkringskassan. 21 200 kronor per månad är det maximala beloppet som du kan få om du råkar ut för en arbetsskada.

Med den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen TFA förlorar du ingenting på att vara sjukskriven efter en arbetsskada. Du får ut hela din lön redan från första dagen under ett år. Dessutom kan du få kompensation för kostnader, ersättning för sveda och värk och ersättning för invaliditet, om skadan blir bestående.

Livränta kan utbetalas fram till fyllda 65 år från både Försäkringskassan, upp till taket, och AFA Försäkring.

Där det saknas kollektivavtal kan företaget teckna arbetsskadeförsäkring via AFA.

Kom ihåg att alltid anmäla arbetsskada, även om du kan fortsätta arbeta. Besvär kan visa sig långt efter att skadan inträffade.

AFA försäkring betalar ut ersättning under pågående skadereglering. Det innebär att ersättning lämnas så snart det är möjligt, även om skaderegleringen i sin helhet inte är slutförd.

Vad kan klassas som arbetsskada?

  • Halk- och fallolyckor.
  • Hot och våld på jobbet.
  • Smittsam sjukdom efter arbete med kanyl eller vassa föremål.
  • Olycksfall under resa till och från arbetet.
  • Arbetssjukdomar, några exempel: Rygg- och ledbesvär, psykiska besvär och belastningsskador.

Så gör du om drabbas:

  • Informera om skadan till arbetsgivaren, som rapporterar till Försäkringskassan.
  • Ansök om ersättning från Försäkringskassan. Prövningen tar i normalfallet minst ett år.
  • Anmäl skadan till AFA Försäkring som utreder rätten till ersättning.
  • Besked inom två veckor i de flesta fall.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera