Frågor & svar
Nyheter

Är du chef och vill delta i fokusgrupper kring lönesättning?

Är du lönesättande chef? Vill du bidra med dina erfarenheter av hur du upplever att lönesättningen fungerar på din arbetsplats, och vilka förutsättningar du har när det gäller lönesättningen?

Publicerad: Uppdaterad:

Undersökningar kring individuell lönesättning har framför allt granskat medarbetarnas
erfarenheter och de fackliga företrädarnas uppfattningar. Däremot är kunskapen mycket
begränsad om chefernas erfarenheter av och förutsättningar för lönesättning. Saco har därför
initierat ett projekt som syftar till att öka den kunskapen och vi hoppas att du som chef kan
hjälpa oss i det arbetet.


Fyra fokusgrupper med lönesättande chefer

För att få del av chefernas egna upplevelser av lönesättningen planerar vi att genomföra
samtal med fyra fokusgrupper, med ca sex chefer i varje grupp. Två grupper av chefer från
offentlig sektor och två från privat.
Vi söker därför efter 12 chefer från respektive sektor, som vill vara med och bidra med sina
erfarenheter. Målgruppen är lönesättande chefer som är medlemmar i något av Sacos
medlemsförbund.


Samtal med fokusgrupper

  • Vad? Under samtalet kommer deltagarna utifrån några frågeställningar få berätta om sina erfarenheter av hur lönesättningen fungerar i den egna verksamheten, och vilka förutsättningar man som chef har för lönesättningen.
  • När? Samtalen genomförs under maj/juni. Tider för de fyra samtalen planeras in tillsammans med de som anmäler intresse av att delta.
  • Tidsomfattning? Samtalen pågår i två timmar, inklusive paus.
  • Hur? Samtalen kommer att ledas av en samtalsledare från Sacos kansli tillsammans med en bisittare. Samtalen spelas in, men deltagarna garanteras anonymitet i den rapport som tas fram utifrån samtalen. Deltagarna behöver inte förbereda sig inför samtalen.
  • Var? Sacos kansli i Stockholm, Lilla Nygatan 14. Om det finns intresse av att delta i samtalen från personer som bor på någon annan ort, kan vi ordna så att något samtal kan genomföras på annan lämplig ort och plats.


För dig som är intresserad av att delta i en fokusgrupp

Om du vill delta i en av fokusgrupperna skicka ett mail till karin.karlstrom@saco.se. Ange vilken sektor du arbetar i och hur många anställda som finns i din organisation/ditt företag. Därefter återkommer vi till dig för att boka in tid för fokusgruppernas samtal, som vi hoppas kan samordnas under maj/juni.

Grupperna kommer att sättas samman utifrån vilken sektor du arbetar inom, offentlig eller privat. Vi eftersträvar grupper med en jämn könsfördelning.

Frågor?

Om du har frågor kring deltagande eller kring studien som helhet, hör av dig till: Karin Karlström, Leg psykolog, utredare chef- och ledarskapsfrågor på Saco.

karin.karlstrom@saco.se 08-613 48 22