Frågor & svar
Nyheter

Arbete med ny indelning av län och landsting

Sverige ska få en ny indelning i län och landsting som är mer ändamålsenlig. De första förändringarna är planerade till 1 januari 2018.

Publicerad: Uppdaterad:

Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer. Ett delbetänkande från utredningen kommer i slutet av juni och slutbetänkandet under 2017. Första delen av genomförandet är enligt utredaren planerat till 1 januari 2018.

Ombudmän från Naturvetarna träffade indelningskommitténs utredare Barbro Holmberg den 6 juni för en inledande dialog kring utredningens konsekvenser för verksamhet och medlemmar anställda på länsstyrelserna.

Som ett nästa steg i kontakten med utredningen har Saco-s genom Naturvetarna bokat in ett möte med utredaren den 1 september. Samtliga Saco-s-ordföranden på länsstyrelserna kommer att kallas till detta möte.

Text: Anna Norberg