Frågor & svar
Nyheter

Ledare: Bra med mer forskningspengar men…

Forskningsproppen, som den kallas i folkmun, är snart här. I skrivande stund har vi inte sett den i sin helhet, men en del har läckt ut.

Publicerad:

Kanske regeringen har lyssnat på Naturvetarna som vill ge akademin bättre förutsättningar att agera långsiktigt och ansvarsfullt. De strategiska forskningssatsningarna för att möta globala och nationella samhällsutmaningar ställer vi oss helt bakom. Dessa avser klimat och miljö, hälsa och livsvetenskap och hållbart samhälle, liksom en ökad digitalisering.

Regeringens satsningar är förstås mycket glädjande eftersom vi vet att dessa faller ut inom naturvetenskapliga områden.  Det är ett erkännande av naturvetenskapen som en viktig del i bygget av vår gemensamma framtid.

Naturvetarna har tre önskningar för att få större utväxling av forskningspengarna. Dessa är:

1. Ett utvecklat ledarskap.

Bra chefer får människor att växa. Duktiga chefer får en organisation att fungera effektivt och med relevans. Ledarskapet måste få en central roll och bli en av hörnstenarna i det dagliga arbetet i universitets- och högskolevärlden. Rekrytera, identifiera, utveckla människor som har fallenhet för och intresse av att vilja leda.

2. Trygga anställningar.

Det är inte rimligt att en forskare som både är disputerad och gått igenom en postdok ska vänta ytterligare upp till sex år innan man kan få en tillsvidareanställning. Regel borde vara tillsvidareanställning efter postdok. Det är en tillräcklig meritering där forskaren har visat att den är kvalificerad för att forska. I dag pågår ett systematisk utnyttjande av forskare inom akademin som älskar sitt arbete och gör stor nytta på sina arbetsplatser.

3. Ökad samverkan.

Utbytet mellan högskolevärlden och övriga samhället måste öka.  Framför allt måste inflödet från övriga arbetsmarknaden till akademin öka markant.  För att nå dit måste meriteringssystemet ses över. Publiceringar i all ära, men även andra meriter, som entreprenörskap och ledarskap i näringslivet, borde vägas in i bedömningen. 

Sammantaget är det positivt med mer pengar till forskningen. Men vi vill se ett bättre forskningssystem med den anställde i centrum.  Forskare som får rimliga och trygga anställningsvillkor, och med ett bra ledarskap är mer kreativa och presterar bättre.

Om man får bukt med dessa saker kommer våra gemensamma skattepengar att utnyttjas mer effektivt och ge mer forskning för varje krona.

Kommentarer

Kommentera