Frågor & svar
Nyheter

Bubbel om life science

Sverige satsar nationellt på life science, men hur märks det i regionerna? Hur arbetar vi tillsammans för att Sverige ska kunna ha en bra utveckling av läkemedel? Det var några av frågorna som diskuterades under årets första Bubbel & debatt som anordnades i Stockholm.

Publicerad: Uppdaterad:

Intresset var stort och lokalen var fullsatt då närmare hundra personer från olika delar av life science-branschen samlades för att mingla och lyssna på paneldiskussionen. I panelen satt representanter från landstinget, företag, vården och klinisk forskning.

De var ganska överens om att det hittills varit mycket diskussioner, som visar att man tar frågan på allvar, men att det behövs fler konkreta initiativ där man går till handling. De återkom också flera gånger till Sveriges unika register och biobanker, som skulle kunna användas mer i klinisk forskning.

– Vi behöver hitta nya arenor och plattformar för samarbete, till exempel patientföreningar och kliniska forskare. Vi behöver också hitta nya innovativa lösningar för samarbeten så att det blir enklare, sa Bengt Gustavsson, nordisk medicinsk chef på företaget Celgene.

Publiken efterlyste fler satsningar på preklinisk och tidig klinisk forskning. Fredrik Piehl, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset tyckte att det behövs bättre incitament för att jobba med klinisk forskning vid sjukhuset.

– En konkret satsning är innovationsfonden inom Stockholms läns landsting, som alla kategorier inom vården kan söka för att finansiera det som går lite utanför det vanliga, sa Jakob Hellman, innovationschef vid Stockholms läns landsting.

Maria Englund, verksamhetschef vid Karolinska trial alliance, berättade om hur de har som mål att skapa samarbeten mellan industri, klinik och akademi, att se till att det finns stödfunktioner för detta och få samordning inom Stockholmsregionen, men även med andra regioner.

Både före och efter debatten minglade deltagarna ivrigt, knöt nya kontakter och diskuterade frågorna vidare. I vimlet hittade vi till exempel toxikologer, mikrobiologer och molekylärbiologer som arbetar i branschen.

Paneldiskussionen filmades och kommer att läggas upp på vår webbplats så att även du som inte var där kan ta del av den.


Forumet kommer att turnera runt i landet. Först ut är Göteborg 26 april, sedan följer Lund och Umeå. Anmälningsformulär och datum kommer att finnas i vår kalender.

Bubbel&Debatt arrangeras av Apotekarsocieteten, Kemivärlden Biotech, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter och SwedenBio.

Text: Anna Norberg