Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

DUELLEN: Ska julskinkan vara ekologisk i år?

Det lackar mot jul, och den eviga frågan är: Ekologisk eller vanlig julskinka? KRAV:s företrädare talar sig varm för den certifierade julgrisen. En molekylärbiolog som värnar det svenska hållbara jordbruket kommer till en helt annan slutsats.

Publicerad:

NEJ

Annika Svensson, biolog och grundare av BraBonde – För svenskt hållbart jordbruk

 
1. Ditt främsta skäl till att inte välja ekologiskt?

Det är en ineffektiv produktionsform som inte gynnar miljön, djuren eller konsumenterna. Vi blir lurade att ekologiska djur mår bättre av intresseorganisationer och kommersiella krafter som söker lättförtjänade pengar genom att spela på känslor och framföra enkla lösningar på komplexa frågor.

2. Har den ekologiska grisen det bättre än en konventionellt uppfödd gris?

Nej, i Sverige har alla djuren det bra och man kan inte hitta några hälsoskillnader. Många ekologiska grisar får aldrig böka i jord utan bara gå ut på en betongplatta under sin utevistelse, även i Sverige. Alla svenska grisar har tillgång till material att böka i, det är därför de kan ha knorren kvar!

3. Finns det några hälsofördelar med att välja det ena eller andra?

Nej, att välja svenskt kött är alltid det viktigaste ut hälsoaspekt. I Sverige behandlas inga djur med antibiotika i förebyggande syfte och har inte salmonella och MRSA på grisgårdarna. Men det är klart, Livsmedelsverket hittade mögelsporer i en njure från en ekologisk gris för några veckor sen, så man ska nog undvika det.

4. Är ekologiskt foder mer hållbart sett till näringsläckage, miljögifter och klimat?

Absolut inte, vid konventionell odling av till exempel ett kilo spannmål får du betydligt mindre näringsläckage och klimatpåverkan än om du odlar ekologiskt. Vid ekologisk odling används inte kemiska bekämpningsmedel men istället biologisk och mekanisk bekämpning som också belastar miljön. I ekologisk produktion krävs mycket mer resurser, som till exempel foder för att producera samma mängd kött och det belastar miljö.

JA

Kristin Karlsson, presschef på KRAV

 
1. Ditt främsta skäl till att välja ekologiskt?

Då har djuren fått vara utomhus och om sommaren har de betat gräs i hagen och bökat i leran. En EU-ekologisk julskinka garanterar bara att grisen fått vistas utomhus, på betongplatta. Jag vill också att grisarna fått foder som är odlat utan kemiska bekämpningsmedel, att djuren fått leva så naturligt som möjligt, beta gräs och böka i lera om sommaren.

2. Har den ekologiska grisen det bättre än en konventionellt uppfödd gris?

Jag bor nära en KRAV-märkt grisgård och när jag ser grisarna beta i hagen och rulla sig i gyttjepölarna om somrarna, ja då tror jag helt och fullt att de har ett bättre liv än grisar som inte får vistas utomhus i hagarna.

3. Finns det några hälsofördelar med att välja det ena eller andra?

KRAV-märkt julskinka och charkprodukter får inte innehålla tillsatsen nitrit, till skillnad från konventionella och EU-ekologiska produkter. Forskning visar att när nitrit omvandlas till nitrosaminer i magsäcken kan dessa vara skadliga för hälsan.

4. Är ekologiskt foder mer hållbart sett till näringsläckage, miljögifter och klimat?

Skilj på ekologiskt och KRAV-märkt foder, bland annat måste alla företag med KRAV-certifierad produktion succesivt gå över till "grön el". Likaså används inte konstgödsel i odlingen, vilket är bra för klimatet. Därmed inte sagt att KRAV-märkt är bättre för klimatet, men det är i alla fall inte sämre. Jämnt lopp gäller även för näringsläckage. Däremot skiljer sig odlingen åt då KRAV inte tillåter kemiska bekämpningsmedel - avgörande för att bevara den livsviktiga biologiska mångfalden!

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

HW 2016-12-16

Nu är det jul igen! Kan vi inte få slippa denna trista debatt nästa jul!? Det känns som när media i ett slags förment försök att visa på opartiskhet i åratal envisade sig med att låta en av de tre sista klimatskeptikerna debattera växthuseffekten med någon av de tusentals klimatövertygade forskarna. Högre krav på djurvälfärd är naturligtvis bättre än lägre och mat producerad med bekämpningsmedel och konstgödning är inte långsiktigt hållbar. Sen är inte ekologiskt lantbruk oproblematiskt ur miljösynpunkt, men det påstår ju inte ens KRAV, så det behöver vi väl knappast debattera. Suck!

Annica 2016-12-16

Det bästa är att inte välja skinka över huvudtaget. Välj ett vegetarisk alternativ så mår både grisar och miljön bättre. ❤️
Kommentera