Frågor & svar
Nyheter

HW 2016-12-16

Nu är det jul igen! Kan vi inte få slippa denna trista debatt nästa jul!? Det känns som när media i ett slags förment försök att visa på opartiskhet i åratal envisade sig med att låta en av de tre sista klimatskeptikerna debattera växthuseffekten med någon av de tusentals klimatövertygade forskarna. Högre krav på djurvälfärd är naturligtvis bättre än lägre och mat producerad med bekämpningsmedel och konstgödning är inte långsiktigt hållbar. Sen är inte ekologiskt lantbruk oproblematiskt ur miljösynpunkt, men det påstår ju inte ens KRAV, så det behöver vi väl knappast debattera. Suck!