Frågor & svar
Nyheter

Gunnar I 2016-05-20

Förespråkare för ytterligare utbyggnad av vindkraft glömmer alltid bort de miljöproblem som drabbar boende och natur inom ett par kilometers omkrets. Vindkraftverkens buller och infraljud (som inte beaktas i MKB), förstör sömn för boende och rekreationsvärdet i skogarna. Fladdermöss dödas av luftvirvlar från vingarna. Vingspetsarna rör sig med 200 km/tim och hugger sönder termikflygande örnar. Det är dags skrota subventionerna till vindkraft och istället satsa på kärnkraftens generation 4 - av miljöskäl!