Frågor & svar
Nyheter

Mattias A 2016-05-20

All energi har en påverkan på vår miljö. En del mer andra mindre. Kärnkraften är dyr, tekniskt komplicerad att driva, dyr och miljöförstörande att få bränsle till och står inte för sina egna kostnader, speciellt i händelse av en olycka. Idag sker en övergång från bränslen till att driva saker/maskiner/fordon m.m. med el. Det är bra att driva saker med elmotorer, de är effektiva! Så bilar är bra att driva med el, men el ska inte värma hus. Inte ens med värmepumpar. Den el som vi producerar bör gå till transportsektorn, inte till att värma byggnader. Byggnader bör isoleras väl och gärna värmas (om det behövs) med fjärrvärme eller sol i kombination med t ex biobränslen.