Frågor & svar
Nyheter

Mattias D 2016-05-20

Man får helt klart intrycket att Thomas B Johansson antingen är okunnig eller far med osanning... 1. Om kärnkraften bör läggas ner av ekonomiska skäl, så bör man fundera på vad vi då skall göra med alla andra energikällor som är dyrare (sol, vind, biokraft m.m.)? Det enda som är billigare är vår avamorterade vattenkraft. 2. Energin räcker kanske, men inte effekten. Ett grovt överslag på nuvarande bilpark, om den elektrifierades, skulle ge ett extra effektbehov på 5-8 GW under dygnets höglasttimmar. Det klarar inte elsystemet ens idag utan stort fossilt tillskott. 3. Sol och vind växer kraftigt globalt, det är bra. Fossil kraftproduktion står fortfarande för 80% av vårt energibehov. Det räcker inte om vi skall klara klimatmålen till 2050. Vågkraft är säkert bra i teorin men avancerade mekaniska anläggningar trivs inte marin miljö utan blir mycket dyr att hålla i drift. Jag tänkte jämföra vågkraften med fusionskraft...men fusionskraft är närmare kommersiell drift än vågkraften idag! 4. Den faktiska slutförvaringen av utbränt kärnbränsle torde kosta i storleksordningen 10 miljarder, resten är byråkrati (staten och SSM skall väl ha sin beskärda del av kakan, igen!?) Återigen, om kärnkraften inte är samhällsekonomiskt försvarbar trots att den besparar samhället mycket pengar i utebliven oljeimport, billig och stabil elförsörjning till industrin och direkta intäkter till Staten i form av straffskatten...hur skall man då hantera vindkraften? Vindkraften som kräver stöd för att projekteras, byggas, kopplas till ellnätet (3-4 miljoner SEK/MW enligt SvK), drivas och förmodligen även slutligen rivas eller flyttas efter endast 15 år av intermittent produktion? 5. Svaret ger med all tydlighet sken av att Thomas B Johansson inte ens studerat frågan. Så varför är han då ens tillfrågad?