Frågor & svar
Nyheter

Anna Gilius 2016-08-12

Håller mest med Peter Strömbäck här då jag har mångårig erfarenhet av kommunal tillsyn i olika kommuner i landet där resurser, kompetens och erfarenheter är skrämmande eftersatt. Där inte bara kommuner arbetar olika och har olika synsätt under samma lag utan kollegor inom samma kommun kan arbeta olika! När jag nu även har erfarenhet som konsult och egenföretagare innan jag som nu arbetar inom privata sektorn så ser jag ett stort behov av effektivare tillsyn, bättre kontroller och att det ena inte utesluter det andra. Punkt 5 i Sven-Inges svar håller jag fullt med om! Det är det som Peter S menar i sina svar, som jag tolkar det. Så upplever jag det med mina över 20 år inom miljöbranschen.