Frågor & svar
Nyheter

Annika 2016-08-11

Jag tycker Sven-Inge Svensson till stora delar har rätt. I synnerhet att man inte biter den hand som föder en. Tillsynsmyndigheter behöver mer utbildning, resurser samt avstämning gentemot varandra i Sverige så bedömningen är rättvis och lika över landet. Granskningen för större (riktigt stora) företag behöver bli mer omfattande. Många gånger läggs lika tid eller max dubbelt på det lilla företaget som det stora företaget. Kraven är faktiskt många gånger större på det lilla företaget än på det stora då det stora företaget har fler arbetstillfällen och man är mer rädd om detta.