Frågor & svar
Nyheter

Gunnar 2016-08-12

Privatisering innebär automatiskt en stor risk för intressejäv. Det ser man tydligt exempelvis i vindkraftsbranschen som vimlar av ekonomiskt beroende miljökonsulter med rymliga samveten. Själv har jag en gång gjort ett konsultuppdrag på egen firma inför en exploatering och hittade så höga naturvärden att projektet stoppades. Sedan dess har jag aldrig mer fått något sådant uppdrag.