Frågor & svar
Nyheter

Peter Sjö 2016-08-15

Anna. jag håller inte med om att de menar samma sak. Det är en sak att certifierade företag gör teknisk kontroll av installationer och myndigheten ser efter att kontrollen är utförd - det sker redan idag på flera områden och kan säkert utökas något. En annan sak är själva myndighetsutövningen enligt lag, att göra bedömningar enligt 2 kap, att besluta om förelägganden, miljösanktionsavgifter m m. Det vore oerhört riskabelt att göra så av skäl som övriga skribenter har framfört.