Frågor & svar
Nyheter

DUELLEN: Borde pensionsåldern höjas till 69 år?

Mycket talar för att pensionsåldern kommer att höjas. Svenskt Näringsliv säger nej till att den anställde ska ha rätt att jobba till fyllda 69 år. Saco menar att engagerade medarbetare inte ska tvingas att sluta innan dess.

Publicerad:

JA

Göran Arrius, ordförande för Saco

1. Ditt främsta skäl till att lagvägen höja pensionsåldern?

Sverige har ingen lagstadgad pensionsålder. Däremot kan arbetsgivaren neka dig att arbeta efter fyllda 67 år och det är inte hållbart. I takt med att vi är friskare och lever längre är det rimligt att vi också arbetar längre. Det är viktigt för såväl den enskildes framtida pension och för samhällsekonomin i stort.

2. Bör det vara en rättighet att få jobba till fyllda 69 år?

Ja. Det finns ingen anledning att kompetenta och engagerade medarbetare ska tvingas sluta jobba bara för att de fyllt 67 år, som är gränsen i dag.

3. Kan parterna själva komma överens om en högre pensionsålder?

Nej. Åldersgränsen då arbetsgivaren kan säga upp dig på grund av ålder är inget som parterna kan avtala bort. Visserligen kan du och din arbetsgivare på ett individuellt plan komma överens om något annat, men då är det alltid arbetsgivaren som sitter med trumf på hand. För att det ska bli en rättighet måste lagen ändras.

4. Behöver arbetslivet förändras för att fler ska orka och vilja fortsätta efter 65-årsdagen?

Ja, vi behöver skapa ökade möjligheter till kompetensutveckling, omställning och karriärväxling under hela arbetlivet. Det är en fråga för såväl staten som parterna på arbetsmarknaden. Det skulle bidra till både bättre hälsa och ett länge arbetliv.

5. Vad är en rimlig pensionsålder för att Sverige ska klara välfärden i framtiden?

Det beror på hur medellivslängden utvecklas och vilket välfärdsåtagande vi vill att samhället ska ha. Men oavsett det så kommer vi behöva arbeta längre än i dag. Det är också viktigt att inträdet på arbetsmarknaden påskyndas. Svenskar är i dag i snitt 29 år när de är etablerade på arbetsmarknaden. Det är för sent och där måste till exempel genomströmningen på högskolan förbättras.

 

NEJ

Carina Lindfeldt, chef för avdelningen Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv

1. Ditt främsta skäl till att lagvägen inte höja pensionsåldern?

Vi ser positivt på om arbetsgivare och anställda på respektive arbetsplats kommer överens om att den enskilde ska arbeta vidare efter 67 år. Men det måste bygga på de förutsättningar och möjligheter som finns på den aktuella arbetsplatsen.

2. Bör det vara en rättighet att få jobba till fyllda 69 år?

Dagens lagstiftning ger idag den anställde rätt att arbeta fram till 67 år. Vi motsatte oss den tidigare höjningen från 65 år och befarar att en ytterligare höjning till 69 år kan vara rent kontraproduktivt. Vi föredrar överenskommelser, se fråga 1.

3. Kan parterna själva komma överens om en högre pensionsålder?

I Sverige har vi ingen fastslagen pensionsålder, även om många tror att det är 65 år. Vi har i förhandling med våra motparter LO och PTK kommit överens om utformningen av de tjänstepensionsplaner som gäller på olika avtalsområden. Förändringar, som utökning av det åldersspann inom vilket man intjänar ålderspension, innebär även kostnadsförändringar som i så fall också måste hanteras.

4. Behöver arbetslivet förändras för att fler ska orka och vilja fortsätta efter 65-årsdagen?

Sverige har generellt en mycket bra arbetsmiljö, inte minst i en internationell jämförelse. Flera av de negativa effekter som kan visa sig idag är resultatet av en arbetsmiljö som existerade för kanske 30-40 år sedan.

5. Vad är en rimlig pensionsålder för att Sverige ska klara välfärden i framtiden?

En bättre fråga att ställa kan vara ”hur många år är det rimligt att den enskilda arbetar ”. En av utmaningarna vi har i Sverige är den höga inträdesåldern på arbetsmarknaden (29 år). Fokus bör läggas på även denna fråga.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2016-11-14

Jo det är väl bra om man orkar men hur gör man med dem som är slut vid 55? Har väldigt svårt att se att en kroppsarbetare i den åldern ska skola om sig till kontorstjänst och jobba vidare i 15 år? Nånslags flexibel pensionslösning där man också skulle kunna leva drägligt på sin pension måste till.

Ingemar Carlsson 2016-11-11

Hej, jag har just passerat min 69-e födelsedag och har jobbat ca 60% de senaste åren. Helt perfekt. En förlängning måste kombineras med en rättighet att få gå ner i tid efter arbetstagarens önskemål.

Sabine 2016-11-10

Det viktigaste är att det sociala skyddsnätet följer med pensionsåldern. Idag blir man pensionerad om man blir arbetslös efter 65 eftersom man inte kan få a-kassa. Uppsägningstiden på statliga arbetsplatser är ofta mycket lång (upp till 12 månader) men efter 65 sjunker den till 2 månader. Det är inte rimligt om man vill att folk skall jobba längre. Myndigheter slänger idag ut sin personal vid 67. De borde istället gå före med gott exempel och låta den som vill stanna kvar längre.
Kommentera