Frågor & svar
Nyheter

Få koll på OSA med hjälp av checklistor

Nu finns ett paket med fyra checklistor som stöd i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Naturvetarna är en av parterna som gemensamt tagit fram materialet som stöd för våra chefer och förtroendevalda inom kommun och landsting.

Publicerad:

I paketet finns en övergripande checklista och tre mer detaljerade inom de tre områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

De fyra checklistorna erbjuder tillsammans ett heltäckande stöd för att få koll på OSA och se hur man kan uppfylla föreskrifterna. Genom att arbeta med dem, kan chefer och skyddsombud tillsammans skaffa sig en bild av vad som fungerar bra, vad de behöver undersöka närmare, och vad de direkt ser att de behöver förändra och förbättra.

Paketet är en del av Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen, som handlar om
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Gör så här!

  1. Börja med den övergripande checklistan för att kolla vilken beredskap verksamheten har för att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  2. Använd sedan de mer detaljerade checklistorna inom respektive OSA-område: arbetsbelastning,arbetstid och kränkande särbehandling. Använd resultatet för att skapa handlingsplaner med åtgärder som sedan följs upp.

Här hittar du Suntarbetslivs checklistor för OSA.

Kommentarer

Kommentera