Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: Får arbetsgivaren snoka i min mejlbox?

Jag har märkt att min arbetsgivare kontrollerar min mejlbox med jämna mellanrum. Det känns integritetskränkande. Även mina kollegor har blivit utsatta för samma sak. Får arbetsgivaren verkligen göra så?

Publicerad:

Om det är arbetsgivarens dator och/eller mobiltelefon som du använder dig av, avgör arbetsgivaren hur sådana arbetsredskap ska få användas. Detsamma gäller om kontroll av användningen ska ske. Detta följer av arbetsledningsrätten.

Du bör därför kontrollera om det finns några regler för it-användningen på din arbetsplats. Sådana regler finns vanligtvis i en it-policy. När det gäller mejl bör arbetsgivaren ha tydliga riktlinjer för hur användningen ska gå till. Om det finns begränsningar måste arbetsgivaren klargöra vilka dessa är.

Arbetsgivaren måste också informera om någon form av övervakning av e-postanvändningen sker. Om en arbetsgivare går in och kontrollerar en anställds e-post, måste man göra en intresseavvägning av vad som väger tyngst. Är det arbetsgivarens intresse av kontrollen eller den anställdes skydd för sin personliga integritet? För privata mejl är grundregeln att arbetsgivaren inte får läsa dem. Avsteg får dock göras om arbetsgivaren allvarligt misstänker att den anställde är illojal, har gjort sig skyldig till brott eller använder it-utrustningen på ett otillåtet sätt.

Idag finns ingen lag som särskilt reglerar frågan om den personliga integriteten i arbetslivet. För närvarande utreder den av regeringen tillsatta Integritetskommittén de risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av it. Utredningen beräknas vara färdig i början av juni nästa år.

Sofia Bäck Carlén

Kommentarer

Kommentera