Frågor & svar
Nyheter

Från bagerijäst till behandling av cancer

Forskaren Helin V. Norberg tar upptäckten som belönades med Nobelpris i medicin ett steg till. Med selektiv autofagi, nedbrytning av cellkomponenter, i humanceller är målet att hitta riktade läkemedel mot cancer.

Publicerad:

– Jag är jätteglad att Yoshinori Ohsumi får Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2016. Det innebär ett erkännande för vårt forskningsfält, säger Helin V. Norberg, som leder en forskargrupp på i dagsläget sex personer vid Karolinska institutet.

Hon tar upptäckten vidare från jästceller till humanceller. Avsikten är att kunna dra nytta av den naturliga selektiva autofagin i cancerbehandlingen.

– Målet är att ta reda på autofagins roll vid cancer, vilket skulle kunna öppna nya möjligheter för både diagnos och behandling. Men här handlar det om selektiv autofagi, som syftar till att eliminera onkogener – proteiner som orsakar cancer. Detta samtidigt som normala celler överlever.

Orsakar alzheimer

Sedan tidigare är det känt att en proteinansamling, där autofagin inte fungerar som den ska, kan leda till hjärnsjukdomar som alzheimer och Parkinsons sjukdom.

Hennes forskargrupp har kommit en bit på väg och har med selektiv autofagi lyckats få bort två viktiga onkogener som har stark koppling till cancer. Helin V. Norberg påminner om att cancer inte är en sjukdom, utan många olika och uppträder på olika sätt hos olika patienter.

– Våra upptäckter har redan idag stor betydelse. Den ena av de två onkogenerna som vi har identifierat som elimineras av selektiv autofagi är inblandade i mer än 50 procent av alla cancerformer.

Höga mål

Nu är målet att identifiera och bryta ned alla muterade och skadliga proteiner, som kan orsaka cancer och andra sjukdomar. ,

– Jag är optimist och tror att vi inom en snar framtid kan identifiera de onkogener som kan specifikt brytas ned genom selektiv autofagi i bröstcancer och livmodercancer. Proteinerna bryts ner lite olika för varje cancerform.

Redan idag kan cancer med hjälp av kemoterapi botas om den upptäcks i tidiga skeden.

– Vår forskning kan leda till att man i framtiden hittar riktade läkemedel för olika patienter även i senare skeden av cancer, säger den disputerade kemisten och cellbiologen.

 

FAKTA NOBELPRIS i Fysiologi eller medicin

Yoshinori Ohsumi, född 1945 i Fukuoka, professor vid teknologiinstitutet i Tokyo.

Han fick priset för grundläggande forskning om autofagi, som innebär att cellen äter upp en del av sig själv och återanvänder. Processen är livsnödvändig för kroppens celler.

– Ohsumis upptäckter har resulterat i ett paradigmskifte i förståelsen av hur celler bryter ner och återvinner cellulärt material, säger Thomas Nyström, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

Idag vet vi att autofagi är fundamentalt viktiga fysiologiska processer, bland annat för cellers förmåga att hantera näringsbrist och infektioner. Mutationer i gener av betydelse för autofagi kan orsaka ärftliga sjukdomar. Störningar i autofagi-processen kan bidra till bland annat cancer och neurologiska sjukdomar.

– Det är mycket roligt att priset går till grundläggande molekylärbiologisk forskning och att bagerijäst, än en gång, visat sig vara en så uppskattad och användbar modellorganism med relevans för mänskliga funktioner och sjukdomar, kommenterar Thomas Nyström.

Etiketter

vetenskap

Palle Liljebäck

chefredaktör