Frågor & svar
Nyheter

Har vi rätt till tjänstledighet?

Jag och min fru har planer på att göra vår drömresa. Vi räknar med att vara borta under ett år. Jag jobbar på ett privat företag och hustrun är statligt anställd. Vi känner båda två att vi behöver få ny energi och nya erfarenheter. På köpet lär vi oss franska. Så nu undrar jag om vi har rätt till tjänstledighet under ett år?

Publicerad: Uppdaterad:

Nej, generellt är det inte möjligt att begära tjänstledighet för att resa. Tjänstledighet är en förmån som är reglerad i lag och avtal. Du är fortfarande anställd under tjänstledighet och behåller alla förmåner när du återgår i tjänst. Man har inte rätt att ta en annan anställning om du inte kommit överens om det med din arbetsgivare.

Även om det inte finns stöd i lag och avtal för att vara tjänstledig för en långresa kan det finnas öppningar. Om arbetsgivaren ser ett värde i att ni gör den här resan så kan ni träffa en enskild överenskommelse med arbetsgivaren. Se till att ni får ett skriftligt avtal om tjänstledighet och att samma villkor ska gälla som vid annan tjänstledighet.

Arbetstagare som har en tillsvidareanställning på en statlig myndighet har rätt att vara tjänstledig om hen fått en tidsbegränsad anställning på en annan statlig myndighet. Exempel på tidsbegränsad anställning är provanställning, vikariat eller allmän visstidsanställning. Arbetstagaren har rätt att vara ledig så länge den tidsbegränsade anställningen består, men max två år. Är det en anställning som tidsbegränsas enligt högskoleförordningen har arbetstagaren i förekommande fall rätt att vara ledig längre än två år, eller så länge som den tidsbegränsade anställningen består.

Som arbetstagare har man dessutom rätt till ledighet för studier. Då måste man ha varit anställd minst sex månader när ledigheten inleds. Arbetsgivaren kan skjuta upp tidpunkten för ledigheten en viss tid. Vill arbetsgivaren skjuta upp begärd studieledighet under längre tid än sex månader krävs samtycke från den berörda lokala fackliga föreningen. Doktorandstudier räknas som studier och du har rätt att vara ledig för att genomföra dina doktorandstudier.

Har du varit anställd längre än sex månader har du rätt till tjänstledighet under sex månader för att pröva att driva egen verksamhet. Denna näringsverksamhet får inte konkurrera med din arbetsgivares och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Kommentarer

Kommentera